Styrelsen

Välkommen till styrelsen!

Styrelsen sammanträder vanligtvis en gång i månaden och du är hjärtligt välkommen att kontakta oss om du vill att vi ska ta upp något speciellt till diskussion eller beslut.

Ordförande:

Hugo Klappenbach (firmatecknare)

Kassör:

Åke Söderkvist (firmatecknare)

Övriga styrelsemedlemmar:

Linn Johansson

Ing-Britt Wängborg

Margareta Grahn

Lars-Erik Hedendahl

Suppleant:

Ulf Ohlsson

Isabell Carlsson

 

Revisorer:

Hans Sohlström

Lars Wiklund

Revisorsuppleant:

Bo Thulin

 

Dokument

Protokoll (tillgängligt för inloggade)

Stadgar