Teodok

Föreningen för teater och dokumentation i Järfälla

Kurs i improvisationsteater

jan 2, 2015

Teodok har engagerat teaterpedagogerna Marvin Yxner och Robert Pukitis exklusivt för föreningens medlemmar! Möjlighet finns också för icke medlemmar att delta i någon av de två oberoende helgkurser som arrangeras i gamla Folkets Hus i Kallhäll under vinter/våren 2015, men då mot en symbolisk avgift. Både Marvin och Robert är välkända och mycket erfarna inom improvisationsteater i Sverige. Två helgkurser anordnas 17-18 januari och 14-15 mars 2015. Först till kvarn….

Kursens innehåll så som Marvin och Robert beskrivit det hela:

”Vi kommer att göra grundläggande improvisationsövningar, göra överenskommelser så vi kan utgå från samma språk och så att alla hänger med, alltså ”lyfta hinken från marken” tillsammans.

Sedan allt eftersom gruppen känner sig säkra utvecklar vi övningarna/games så att de utmanas i fantasi och samarbete. Vi kommer att jobba mycket två å två.

Det är fritt och frivilligt – ingen tvingas att spela upp inför andra. Det handlar om att gemensamt skapa berättelser – som kommer ur var och ens fantasi.

Vi tränar upp lyhördhet och intresse för ”den andre” på scen, för att ta tag i insikten; att den andra hjälper. I och med det kan man vara trygg och känna att scenen är en ”säker plats”.

Har vi sedan en grundteknik som deltagarna behärskar så kan vi, efterhand, göra mer utvecklade övningar.

Improvisationsövningarna kommer ur böcker och teorier som Keith Johnstone framfört. Och genom många års egen erfarenhet och den ”improkompetens” vi utvecklat sedan 1978.

Syftet är att bli en bra underhållande improvisatör, som kan improvisera direkt inför publik. Men även få nyttiga instrument att använda i teaterarbetet – i repetitioner av pjästext eller utvecklandet av rollkaraktärer.

Mer om teater/impro-pedagogerna:
www.marvinsimpro.se & www.teatermarvin.se samt www.cre8it.se

Robert Pukitis
Robert Pukitis

Marvin Yxner
Marvin Yxner

 

Kursfakta:
Kurserna är fristående och innehållet anpassas efter deltagarnas och gruppens färdigheter. Man kan anmäla sig till båda kurserna. Den första kursen är ej heller en förutsättning eller krav för att få gå den andra kursen.

Ingen kostnad för medlem i Teodok. Icke medlem betalar 100 kr. (Motsvarande helgkurs som erbjuds i centrala Stockholm kostar mellan 1500-2000 kr!)

Kursplats delas ut efter principen ”först till kvarn”. Reservplatslista kommer att upprättas. Anmäl ev. avhopp i god tid så att reserv kan fylla platsen.

Första kurshelgen är 17-18 januari 2015. 09.00-16.00 båda dagarna. Plats: gamla Folkets Hus i Kallhäll. Egen lunch medtages. Lärare: Marvin Yxner. Max antal deltagare är 12.

Andra kurshelgen är 14-15 mars 2015. 09.00-16.00 båda dagarna. Plats: gamla Folkets Hus i Kallhäll. Egen lunch medtages. Lärare: Marvin Yxner och Robert Pukitis. Max antal deltagare är 16.

Anmälan görs via mail till: info@teodok.com som därefter skickar bekräftelse på kursplats.