Styrelsen

Välkommen till styrelsen!

Styrelsen sammanträder vanligtvis en gång i månaden och du är hjärtligt välkommen att kontakta oss om du vill att vi ska ta upp något speciellt till diskussion eller beslut.

Styrelse 2016-2017:

Ordförande: Henning Eriksen
Kassör: Åke Söderkvist

Övriga ledamöter:
Margareta Grahn
Marie Pettersson
Ulf Ohlsson
Katarina Wicksell
Per Geijer

Suppleanter
Elin Hållinder
Felix Marcusson

Dokument

Protokoll

Mallar

Stadgar