Styrelsen

Välkommen till styrelsen!

Styrelsen sammanträder vanligtvis en gång i månaden och du är hjärtligt välkommen att kontakta oss om du vill att vi ska ta upp något speciellt till diskussion eller beslut.

Ordförande:

Henning Eriksen

Kassör:

Åke Söderkvist

Övriga styrelsemedlemmar:

Johan Orrsveden

Magnus Olsson

Michael Riise

Lars-Erik Hedendal

Hugo Klappenbach

Suppleant:

Margareta Grahn

Hela styrelsen når du via: Styrelsen

Revisorer:

Hans Sohlström

Lars Wiklund

Revisorsuppleant:

Bo Thulin

 

Dokument

Protokoll

Mallar

Stadgar