Teodok

Föreningen för teater och dokumentation i Järfälla

Kursverksamhet på temat rasism

feb 23, 2022

Vi börjar onsdag 6 april kl 18:30!

Detaljprogram publiceras under mars månad! Håll utkik här på hemsidan!

Kontakt: rasism@teodok.com

Bakgrund

Syftet med projektet Kursverksamhet på temat rasism är att bredda Teodok verksamhet genom att engagera nya och gamla medlemmar kring ett angeläget ämne – rasism.

Projektet innehåller flera olika delar, vilka var för sig arbetar med ämnet rasism alternativt att utbilda eller utveckla de förmågor som behövs för att få ett ”levande teaterrum” där bland annat ämnen som rasism kan ventileras.

Projektet planeras vara avslutat senast början av hösten 2022 och då ska vi ha utvecklat våra förmågor, tagit fram ett färdigt manus och utvecklat ett förslag för genomförande av en teaterproduktion. 

Kursverksamhetens innehåll

Den röda tråden i projektet är att ta fram ett manus som behandlar ämnet rasism. Utgångspunkten är den amerikanska, numera pensionerade, lärarinnan Jane Elliotts utbildningsmetod avseende hur vi människor behandlar varandra beroende på vår hudfärg. Brown eye – blue eye experimentet är känt och kan ses på filmklipp som ligger ute på Youtube. Utöver detta kommer även svensk historia kring rasbiologi att vävas in. Här avses bland annat Carl von Linnés systematisering av djur och växter samt det rasbiologiska institutet i Uppsala vid 1900-talets början.

Syftet med manuset är att försöka definiera vad rasism är, vara en ögonöppnare och att inspirera till eget reflekterande kring ämnet rasism. Det finns ingen ambition att pådyvla publiken någon ”sanning” utan överlåter det framförda till eget ställningstagande.

Om detta låter intressant kan du delta i vårens diskussionsaftnar med eller utan speciellt inbjudna gäster. Tips på egna förberedelser inför träffarna är:

  • Se på Jane Elliott klipp på Youtube
  • Läs boken Mannen som ordnade naturen: en biografi över Carl von Linné av Gunnar Broberg
  • Läs boken Käresta Herman: rasbiologen Herman Lundborgs gåta av Maja Hagerman

Ett utkast på manusstruktur, byggd på den klassiska dramaturgiska kurvan, finns framtaget. Det ser just nu ut som en två-aktare om ca 90 minuter. Några karaktärer som förefaller troliga är Jane Elliott, Carl von Linné och Herman Lundborg. Dessutom finns funderingar på ytterligare en karaktär som just nu går under arbetsnamnet ”jag”. Totalt kan det röra sig om ca 15-20 karaktärer varav ungefär hälften har talroller.

Var manuset landar på i slutlig version beror på innehållet i de diskussioner och efterforskningsarbete som ska göras i vår och sommar. Vi behöver också personliga berättelser om egenupplevd rasism. Kom och berätta eller skriv ned och skicka till rasism@teodok.com .

Ytterligare del inom projektet är en digital kurs i manusskrivande med slutuppspel av skådespelare, som genomförs vid sex tillfällen (en dag i veckan, kvällstid). Sista tillfället är en heldag och om möjligt (beroende på Covid) träffas deltagarna i en teaterlokal inne i Stockholm. Varje deltagares slutprodukt, ett manus på 10-15 sidor, kommer då att spelas upp av två skådespelare och sedan diskuteras hur man lyckats med dramaturgin etc. Mycket inspirerande upplevelse utlovas! Om du seriöst är intresserad av att genomföra denna kurs anmäler du intresse till samma mejladress som ovan. OBS! Denna manusskrivarkurs har begränsat antal deltagare och det är viktigt att du hör av dig om du är intresserad. Tanken är att utveckla manusskrivarförmågan inom Teodok och kanske är det du som skriver manuset till föreningens nästa större produktion?

Delkursen ”teaterrummet” fortsätter. Här ingår föreläsningar, praktiska utbildningar och studiebesök. Syftet är att utveckla medlemmarnas kunskap och förmåga inom allt det som möjliggör en teater att just vara en levande teater. Det blir en fortsättning på den föreläsningsserie som startades i början av hösten och som sedan pausades. Ämnen som är kvar är ljud- och ljusteknik, scenografi, kostym & mask, dramaturgi, producent- och regissörsrollen samt skådespeleri.

Utvecklande av filmförmåga är något som också ingår i kurspaketet och innebär att vi ska filma utvalda scener, redigera och eventuellt publicera på Youtube.

Vi ska också försöka starta upp teaterns husband. Är du intresserad av att vara med? Mejla till rasism@teodok.com. Så snart vi hittat en samlande kraft kommer de medlemmar som vill spela levande musik i grupp att erbjudas plats för att utöva detta intresse. Tanken är att ha musiker närmare knutna till teatern och som lättare och snabbare kan vara med i framtida uppsättningar och teatercaféer. Under maj planeras ett teatercafé med eventuellt uppspel av scener från manusarbetet och digitala manusskrivarkursen.

Slutligen för din planering

Under april-juni 2022 kommer två kvällar i veckan (onsdagar och torsdagar mellan kl 18:30-20:30) att reserveras på teatern för Kursverksamhet på temat rasism. Även någon lördag eller söndag kommer att inplaneras. Vill du vara med i kursverksamheten eller har andra frågor hör gärna av dig till rasism@teodok.com .