Änglar över Kallhäll

”En ängel stiger ner till jorden, hon har fem dygn på sig att undersöka våra liv.
Det vackra och änglalika måste få sitt utrymme – det ska skimra.
Vi måste känna att människovärdet är av guld även om det inte kan växlas in i några andra valutor.”
Cannie Möller i programmet.