Teodok

Föreningen för teater och dokumentation i Järfälla

Gamla Folkets Hus

  • Hem
  • Gamla Folkets Hus

Vårt teaterhus

På Blomstervägen i Kallhälls villastad har ”Villan Grantorp” stått i över hundra år. ”Villan Grantorp står kvar än idag men fastigheten styckades av ca 1912 för att användas till festplats och ett Folkets Hus. Folkets Hus-föreningen bildades den 20 februari 1912 och man använde då ”Hönshuset” som lokal. 1936-37 byggde Kallhälls arbetare Folkets Hus. Efter att ha fungerat som samlingslokal och biograf under många år såldes det 1965 till Järfälla kommun. När det nya Folkets Hus invigdes i Kallhäll 1970 bytte vårt namn till ”Gamla Folkets Hus i Kallhäll”. Huset hann med att vara både byggskola och båtverkstad innan vi räddade det undan det slutgiltiga förfallet när vi flyttade in 1981. Nu var det vi som fick återskapa det som arbetarna byggt på 30-talet. En av våra dåvarande medlemmar hade för övrigt varit med även den gången då huset ursprungligen byggdes! Sedan dess har vi fyllt huset med kultur och aktivitet. Det var nog precis som de hade tänkt sig, Kallhällarna – då på 30-talet.

Stockholms länsmuseum beskriver kulturmiljön i Kallhälls Villastad

Villabeyggelsen i Björkliden, liksom placeringen av Folkets Hus och Missionshuset, utanför den av Bolinders ägda marken berättar om Bolinders starka grepp om Kallhäll och är därför en viktig del av såväl företagets som samhällets historia. Läget på andra sidan Enköpingsvägen understryker också den tidigare kommun och ägogränsen mot Kallhäll. Många av villorna är ombyggda, men områdets karaktär med mindre villor på lummiga trädgårdstomter är fortfarande tydlig.

Beskrivning

Till Björkliden, som också kallas Kallhälls Villastad, sökte sig de bolinderarbetare som ville bygga egnahem eftersom bolaget inte ville sälja någon mark i Kallhäll. Björkliden, som ligger öster om Enköpingsvägen, hörde till Viby gård och låg i Sollentuna kommun. Tomter började styckas av 1912 och de bebyggdes med enkla trävillor av egnahemstyp. På Blomstervägen ligger det gamla Folkets Hus som byggdes 1936-37. Byggnaden, som föregicks av en mindre samlingslokal och en utedansbana, är ritad i en typisk funktionalistisk stil av kooperativa förbundets arkitektkontor. De strama fasaderna med sina oregelbundet placerade fönster är klädda med ljusmålad locklistpanel och huset täcks av ett flackt pulpettak. Efter drygt 50 års verksamhet i Björkliden sålde Folketshusföreningen byggnaden till kommunen 1965 och ett nytt Folkets Hus invigdes i Kallhälls centrum 1970. Den gamla byggnaden i Björkliden används i dag av en amatörteaterförening. Missionshuset vid Enköpingsvägen ligger genom E 18:s dragning numera utan kontakt med Björkliden. Församlingen, som bildades 1913 och fortfarande är verksam, sökte förgäves tomtmark i Kallhäll. På andra sidan sockengränsen kunde man dock på mark som tillhörde Sollentuna häradsallmänning uppföra ett missionshus som invigdes 1928. Missionshuset har ett klassiskt enkelt utseende med fasader av liggande ljusmålad panel och ett brant sadeltak. Av intresse i området är också en mindre butiks-lokal från 1930-talet, vid Blomstervägen, där bl a posten varit inrymd. Väster om och nästan under E18 ligger en liten välbevarad kiosk. Den är uppförd 1937 och används fortfarande. (reds. anm. den brann tyvärr ned 2013-04-11). Källa: Stockholms länsmuseum