Teodok

Föreningen för teater och dokumentation i Järfälla

Om oss

Föreningen för Teater och Dokumentation i Järfälla – Teodok

Välkommen till en livaktig teaterförening för alla, ung som gammal. Sedan 1982 har satt upp ett 40-tal framgångsrika produktioner. Somliga har varit stora, med mer än 50 personer på scenen och många tusen teaterbesökare, medan andra har varit i det lilla formatet med ett par skådespelare och något hundratal åskådare.

Föreningen bildades 1979 och man tog namnet ”Föreningen för teater och dokumentation i Järfälla” vilket ofta förkortas med Teodok. Den första uppsättningen var ”Johanna från Kallhäll”, ett spel om Kallhälls och Bolinders – Maskinverkens historia. Föreningen är alltså över 35 år gammal och har ända från början genom våra teateruppsättningar försökt att dokumentera vår samtid och vår historia.

Vi är en amatörförening och mycket av vår verksamhet bedrivs i form av studiecirklar. Åldersstrukturen är mycket blandad, med ett stort inslag av barn och ungdomar. Arbetssättet präglas av att alla, barn som vuxen, ungdom som pensionär, är med och bestämmer projektens innehåll och utformning. Genom att samarbeta med professionella teaterarbetare försöker vi öka våra kunskaper om teaterns uttrycksmedel.

Vi håller till i Gamla Folkets hus i Kallhäll där de flesta av våra föreställningar har ägt rum även om vi också har spelat på andra platser så som nu de senaste somrarna i Hönshuset vid Görvälns slott.

Så jobbar vi

Verksamheten präglas av några grundprinciper:

  • Våra uppsättningar har alla tillkommit utan att snegla på ifall de är kommersiellt gångbara eller ej.
  • Våra uppsättningar sätts upp därför att medlemmarna vill det och demokratiskt har beslutat så på medlemsmöten.
  • Föreningen har inga verksamhetsledare för t.ex. ungdomar. I stället arbetar alla, barn, ungdomar och vuxna tillsammans mot ett gemensamt mål.
  • Föreningen har heller inga s.k. auditions; utan alla är välkomna!
  • Ingen frågar efter politiska, religiösa eller andra ståndpunkter, inte heller efter etnicitet.
  • Föreningen samarbetar med yrkesmänniskor, sådana som kan skriva spännande manus, som kan regissera, skapa musik, skapa en scenografi, sätta ljus, skapa kostym och mask.

Det som intresserar oss och som binder oss samman är lusten att göra bra teater. Sådan är Föreningen för Teater och Dokumentation i Järfälla och sådan fortsätter den.

Våra stadgar och värdegrund