Teodok

Föreningen för teater och dokumentation i Järfälla

KnockOut Café

okt 11, 2008

På scen uppträdde: Gunilla Wiklund, Göran Langwagen, Mikael Halén Román, Ragna Ringdahl, Rolf Rosdahl och Ulrika Berglin

Sjöng gjorde: Alexander Gerdt, Dag Palm, Gunilla Wiklund och Åsa Rosendal

Spelade gjorde: Alexander Gerdt, Dag Palm och Jan Wredenberg

In- och utkastare samt ljud- och ljusansvarig var: Mikael Lidzbarski

Caféansvariga var: Carolyn Kyrning och Håkan Näsström

Cafépersonal var: Bo Larsson, Einor Granath, Eva Thomasson, Gunilla Jorner, Helga Hartig, Maria Dyrhage, Olle Månsson och Åsa Gyllenberg

I biljettkassan satt: Tomas Erneholm

Ensemblen producerade föreställningen gemensamt, men: Ragna ansvarade för biljettförsäljning och designade logotypen på tröjorna, Gunilla hade huvudansvar för PR, Rolf och Ulrika ansvarade för programbladet.

Sång- och musikarrangör var: Dag Palm

Instuderingen är gjordes av: Olle Månsson

Stort tack till Stefan Boman som utformade såväl affisch som programblad.

Stort tack också till Viktor Gyllenberg, som lärde ensemblen att bruka ett mycket illusoriskt våld.

Tack också till ABF för ekonomiskt stöd samt till teaterföreningen för stöd och uppmuntran.